02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"

Специалист Обслужване на клиенти

Работата е свързана основно с:

• Входяща и изходяща регистрация на пациенти и услуги, съпроводена с касови и безкасови плащания;
• Провеждане на телефонни обаждания – входящи и изходящи с клиенти и договорни партньори;
• Следене изпълнението на графиците за посещенията при специалистите и тяхното актуализиране.

Основни изисквания:

• Много добър опит при работа с компютър (MS Office, имейл, скайп и други приложения за комуникация, скоростно въвеждане на данни);
• Много добър опит при работа с офис техника (принтер, скенер, ПОС терминали);
• Склонност за работа със специфични софтуерни програми;
• Работа с касов апарат, издаване на ПКО и РКО;
• Изготвяне на отчети и поддържане на база данни;
• Добра дикция и правилен български език;
• Спазване на фирмените стандарти;
• Осигуряване на отлично обслужване на клиентите, проява на съобразителност;
• Позитивен подход към клиента, търпение, отзивчивост, конфиденциалност, милосърдност.
• Образование в областта на медицината ще се счита за предимство;
• Опит в сферата на здравеопазването ще се счита за предимство;
• Владеенето на чужди езици ще се счита за сериозно предимство.
• Отговорност и възможност за работа на смени.

Ние Ви предлагаме:

• Постоянен трудов договор;
• Работно време за периода на обучение от 8:00 ч. до 17:00 ч.
• След периода на обучение: 12 часови смени (без нощни смени), на база 8-часов работен ден
• Работа в динамична среда;
• Стимулиращо възнаграждение

Ако общуването с хора е силната Ви страна, ако търсите сигурност, ако искате да се развивате професионално, разчитайки единствено на своите качества, изпратете своята актуална автобиография на e-mail: hrmc@medicinabg.com.

Ще се свържем с одобрените кандидати.
Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД.

Кандидатствай по обявата