02/81 55 340

СЛУЖИТЕЛ, КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

Работата е свързана основно с:

 • Провеждане на телефонни обаждания – входящи и изходящи с клиенти и договорни партньори;
 • Въвеждане на графици на лекари
 • Координиране и планиране на услуги в медицински и естетичен център
 • Входяща и изходяща регистрация на пациенти и услуги, съпроводена с касови и безкасови плащания – при необходимост;
 • Следене изпълнението на графиците за посещенията при специалистите и тяхното актуализиране.

Основни изисквания:

 • Много добър опит при работа с компютър (MS Office, имейл, скайп и други приложения за комуникация, скоростно въвеждане на данни);
 • Много добър опит при работа с офис техника (принтер, скенер, ПОС терминали);
 • Склонност за работа със специфични софтуерни програми;
 • Работа с касов апарат, издаване на ПКО и РКО;
 • Изготвяне на отчети и поддържане на база данни;
 • Добра дикция и правилен български език;
 • Спазване на фирмените стандарти;
 • Осигуряване на отлично обслужване на пациентите, проява на съобразителност;
 • Подход към пациента, търпение, отзивчивост, конфиденциалност, милосърдност;
 • Образование в областта на медицината ще се счита за предимство;
 • Опит в сферата на здравеопазването ще се счита за предимство;
 • Задължително владеене на английски език (разговорен). Владеенето на втори чужд език, ще се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме:

 • Постоянен трудов договор;
 • Работно време – на график, след периода на обучение 8-12-часови смени;
 • Работа с млади хора в позитивна работна среда;
 • Ще се радвате на отношение, основано на взаимно уважение;
 • Ще получите работна атмосфера, в която се насърчават креативността и инициативността с възможност за кариерно израстване, базирано изцяло на проявените лични и професионални качества.
 • Възнаграждение, базирано на реално свършената работа с граници, които се определят само от Вашите качества – креативност, продуктивност и професионализъм.

Кандидатствай по обявата