ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЗДРАВЕ И ТРУД!
ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЗДРАВЕ И ТРУД!
 (02) 917 94 70    Карта

Работно време:

понеделник – петък: 8.30–17.30 ч.

       СТМ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” ЕООД е създадена на основание чл. 25, от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2000 г. и се е утвърдила, като водеща в областта на консултациите по здраве и безопасност.
       Службата работи с водещи фирми на територията на цялата страна от всички браншове.
       Службата е регистрирана в Министерството на здравеопазването с Удостоверение №718/09.09.2005г., като е пререгистрирана с Удостоверение №028-4/26.07.2013г.
       От 2014 година в СТМ е внедрена Системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008. Системата стимулира непрекъснатото подобрение в обслужването и качеството на предлаганата услуга. Сертификат за регистрация
       СТМ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД разполага със съвременно офис оборудване, разработен специализиран софтуер и много богат библиотечен фонд от специализирана литература.

ЕКИП

Инж Добриана Мавродиева - Директор СТМ

Експерт здравословни и безопасни условия на труд
Магистър – инженер – химик
Магистър – иженер – педагог

Проф. Верка Койчева

Професор - медицина на труда;
Придобита научна степен Доктор по медицина и Доктор на медицинските науки;
Допълнително обучение по ергономия и физиология на труда.

Д-р Иван Комитов

Лекар трудова медицина

Инж. Пламен Симеонов - Заместник – директор организация

Експерт здравословни и безопасни условия на труд
Магистър – инженер „Медицинска и ядрена електроника“
Магистър специалност „Трудова медицина“

Инж. Камелия Митрова

Експерт здравословни и безопасни условия на труд
Магистър – инженер – химик

Цветелина Илиева

Технически секретар

Милена Ничева

Технически секретар

Деница Петрова

Технически секретар