Лекарски екип
Акушерство и гинекология
Алергология
Гастроентерология. Детска гастроентерология и ендоскопски сектор
Ендокринология
Вътрешни болести
Кардиология
Кожни и венерически болести
Неврология и детска неврология
Нефрология
Инфекциозни болести
Ортопедия и травматология(ОТ) и детска ОТ
УНГ(ОРЛ)
Болести на очите
Педиатрия
Психиатрия
Пулмология
Ревматология и артрология
Урология
Физиотерапия и рехабилитация
Хематология
Обща хирургия, гръдна, детска, съдова и гнойно - септична хирургия
Анестезиология и реаниматология
Неврохирургия
Детска пулмология
Образна диагностика
Онкология и профилактика на рака на гърдата
Клинична имунология

Дейността на Медицински център “Св. Пантелеймон” включва:
диагностика, доболнично лечение, рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето.

Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Медицинският център “Св. Пантелеймон” предлага логистична подкрепа и посредничество при необходимост от достъп до специализирани болници, специфични профилирани лабораторни изследвания, както и рядко прилагани диагностични методики.

Снимки от медицински център "Свети Пантелеймон"
На 2 Октомври 2015 г. Медицински център "Св. Пантелеймон" бе сертифициран от Интернешънал Сертификейшънс по системата за управление на качеството ISO 9001:2008.
Обхват на регистрацията: Физикална, апаратна, морфологична, образна, лабораторна диагностика, доболнични консултации, предписане на лечение, насочване към болници, ехабилитация, наблюдение на бременни, наблюдение на хронично болни, профилактика, поставяне на ваксини, експертиза и издаване документи, амбулаторни операции.
Сертификат за регистрация
На 21.12.2013 г. „Амбулатория за специализирана медицинска извънболнична помощ - медицински център Св. Пантелеймон” ЕООД сключи договор с Министерство на икономиката и енергетиката за изпълнението на проект „Виртуална клиника” с номер BG161PO003-1.1.07-0115 по схема BG051PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по приоритетна ос 1 от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
Повече информация
Процедури

1. Документация по ПМС 69 на процедура за избор на изпълнител с публична покана - Доставка на хардуер – Техническо обезпечаване на проект BG161PO003-1.1.07-0115-С001 „Виртуална клиника”:

Пълно описание на процедурата включващо: Договор, Методика за оценка, Приложение 3.1 - Публична покана, Приложение 3.2 - Оферта, Приложение 3.3 - Изисквания за офертата, Приложение 3.6 - Декларация чл.22, ал. 2, т.1, Решение хардуер, Техническа спецификация.

Краен срок за получаване на оферти: 24.04.2014г., 17:00     

2. Документация по ПМС 69 на процедура за избор на изпълнител с публична покана - “Разработване и внедряване на специализирана софтуерна платформа за информационно обслужване на Виртуалната клиника - проект BG161PO003-1.1.07-0115-С001 „Виртуална клиника””:

Пълно описание на процедурата включващо: Договор, Методика за оценка, Приложение 3.1 - Публична покана, Приложение 3.2 - Оферта, Приложение 3.3 - Изисквания за офертата, Приложение 3.6 - Декларация чл.22, ал. 2, т.1, Решение Софтуер, Техническа спецификация

Краен срок за получаване на оферти: 23.05.2014г., 17:00
Работи със следните Здравноосигурителни фондове
 
 
 
 
Партнъори
В ЦОПХ ще намерите високо квалифицирана медицинска помощ – хомеопатична и педиатрична. ЦОПХ е също така единствен оторизиран за България представител на CEDH  за обучение по Клинична Хомеопатия.
Пълното доболнично обслужване е организирано чрез:
Центърът разполага с възможност за консултации от дежурен лекар с широкопрофилна специалност и педиатър. При нужда и по преценка на лекаря могат да бъдат организирани и извършени специализирани консултации и изследвания. Центърът разполага със следните специализирани кабинети и дейности.”
Специализирани кабинети »»
Договорно обслужване на семейства и фирми
Сключват се договори за предплатени здравни услуги и определени по вид обем и цена доболнични услуги по смисъла на чл. 82 от ЗЗДЗО. Предлагат се чрез гъвкави схеми за плащане пакети от доболнични здравни услуги, за което бихте могли да поискате нашите конкретни предложения тук.
Работно време медицински център:
понеделник – петък : 8.00 – 20.30
       събота и неделя: 8.00 – 20.00

Уважаеми пациенти,
Моля да имате предвид, че НОЩНОТО ОБСЛУЖВАНЕ се отнася САМО за корпоративни клиенти на медицинския център, които го имат включено по договор.

Статии -> Ефекти на Кламат - личен опит
            Новости в терапията на меланома малигнум на кожата
Оборудване »»

УНГ кабинет

Офталмологичен кабинет

АГ кабинет Хирургичен кабинет
Ехографски кабинет Кардиологичен кабинет
Неврологичен кабинет  
MedicinaBG Webmail
Вход към пощата