ИСТИНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ !
  0700 17 012     Карта

Работно време:

понеделник – петък: 7.30–18.00 ч.
събота: 8.00–12.00 ч.
Проверка резултати
Внимание: Лабораторните резултати спомагат за поставяне на диагноза! За тълкуване на резултатите Ви препоръчваме да се обърнете към лекуващия Ви лекар!
 
БИОХИМИЯ
o Кръвна захар
o Кр. за хар - 4-кратен профил
+ 4-крат на урина
o Кр. за хар - 4-кратен профил
o Кр. за хар - 3-кратен профил
+ 3-крат на урина
o Кр. захар - 3-кратен профил
o Обременяване с глюкоза
o Гликиран хемоглобин HbA1C
o Общ белтък
o Албумин
o Урея
o Креатинин
o Пикочна к-на
o Билирубин - общ
o Билирубин - общ + дир
o Холестерол - общ
o Триглицериди
o Холестерол + тригл.
o Холестерол - профил
(HDL. LDL. VLDL. Тригл.)
o ACAT (GOT)
o АЛАТ (GPT)
o Га ма ГТ
o АСАТ + АЛАТ + гама ГТ
o Aлкална ф-за
o Алфа амилаза
o LDH
o СРК
  iLabOnline - МДЛ " СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН "
iLabOnline е Web-базиран интерфейс за достъп до информацията, съхранена във лабораторната информационна система iLab.
За да получите достъп до тази информация, трябва да въведете Вашият потребителски идентификатор (Потребител ID), както и Вашата парола, дадена Ви от МЦ " СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН ".


ВАЖНО: За да получите повече информация за интересуващото Ви изследване, кликнете върху Online лабораторни резултати!