ИСТИНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ !
Указания за провеждне на изследванията:
ПКК - сутрин на гладно;
Урина - първа сутрешна порция, след локален тоалет;
Са, Р, БЕЛТЪК В УРИНА - Събира се 24 часова урина в добре измит съд. Точно се измерва количеството и се носи в лабораторията около 100мл, като се отбелязва измереното количество;
ГЛЮКОЗА, ГЛЮКОЗА ПРОФИЛ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ - сутрин на гладно. При обременяване и профил - по схема, препоръчана от лекуващ лекар;
ЛИПИДЕН СТАТУС - сутрин на гладно, след 12 часово гладуване, 2-3 дни бедни на мазнини храни. Две седмици след прекратяване на медикаментозен прием за мастния обмен;
ТИРЕОИДНИ ХОРМОНИ - сутрин без прием на кафе;
РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ - сутрин по схема в зависимост от месечният ви циъл;
СТЕРИЛНА УРИНА - задължително се изследва първа сутрешна урина в специален контейнер;
Внимание: Лабораторните резултати спомагат за поставяне на диагноза! За тълкуване на резултатите Ви препоръчваме да се обърнете към лекуващия Ви лекар!
 
Лицензирана медико-диагностична лаборатория
Ежедневен вътрешен контрол
Лабораторията е в състояние да предостави повече от 150 вида изследвания
Има изградена адекватна база - механизирана и автоматизирана за извършване на аналитична дейност, съобразена с националните и международни стандарти
Изградена електронна комуникация за предаване на информация (можете да получите вашите резултати чрез Интернет)
Безопасно вземане на кръв със средства за еднократна употреба
Подготвен, отговорен и висококвалифициран персонал
  iLabOnline - МДЛ " СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН "
iLabOnline е Web-базиран интерфейс за достъп до информацията, съхранена във лабораторната информационна система iLab.
За да получите достъп до тази информация, трябва да въведете Вашият потребителски идентификатор (Потребител ID), както и Вашата парола, дадена Ви от МЦ " СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН ".


ВАЖНО: За да получите повече информация за интересуващото Ви изследване, кликнете върху Online лабораторни резултати!