ИСТИНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ !
Към момента няма свободни работни места.
Проверявайте за свободни работни места ежемесечно.
Желаем ви успех.


Внимание: Лабораторните резултати спомагат за поставяне на диагноза! За тълкуване на резултатите Ви препоръчваме да се обърнете към лекуващия Ви лекар!
 
Лицензирана медико-диагностична лаборатория
Ежедневен вътрешен контрол
Лабораторията е в състояние да предостави повече от 150 вида изследвания
Има изградена адекватна база - механизирана и автоматизирана за извършване на аналитична дейност, съобразена с националните и международни стандарти
Изградена електронна комуникация за предаване на информация (можете да получите вашите резултати чрез Интернет)
Безопасно вземане на кръв със средства за еднократна употреба
Подготвен, отговорен и висококвалифициран персонал
  iLabOnline - МДЛ " СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН "
iLabOnline е Web-базиран интерфейс за достъп до информацията, съхранена във лабораторната информационна система iLab.
За да получите достъп до тази информация, трябва да въведете Вашият потребителски идентификатор (Потребител ID), както и Вашата парола, дадена Ви от МЦ " СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН ".


ВАЖНО: За да получите повече информация за интересуващото Ви изследване, кликнете върху Online лабораторни резултати!