Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Неврология и детска неврология

д-р Валерия Атанасова

Специалист Невролог


д-р Татяна Щеголева

Специалист Невролог


д-р Елена Славкова

Специалист Детски невролог


д-р Юлия Петрова

Специалист Невролог


д-р Йоанна Докова

Специалист Невролог


Д-р Ваня Денева

Специалист Невролог


Д-р Валентина Игнатова

Специалист Невролог


д-р Ивайло Йотов

Специалист Невролог