Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Кожни и венерически болести

Д-р Елмира Павлова дм

Специалист Дерматолог

2000 - 2004 год. специлиазиция в Клиника по дерматология и венерология, МУ гр. София
2002 - 2004 год. здравен мениджмънт в Национална Академия по икономика, гр. Свищов
2004 - 2007 год. Областен Онкологичен Диспансер, гр. София, дерматолог 2005 год. специализация по дерматоскопия, дерматохирургия, онкодерматология в Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО ЕАД /, гр. София
2006 год. курс по лъчетерапия
2008 - 2010 год. Управител на Национален Онкологичен Медицински Център, гр. София, дерматолог
2013 год. Дисертация на тема” Флуоресцентна и отражателна спектроскопия в диагностика на кожни тумори”, Клиника по дерматология и венерология, МУ гр. София
Курсове по : дерматохирургия, лъчетерапия, дерматоскопия, химически пилинг и др.
Научни статии и глави от книги в наши и международни издания, участия в европейски проекти и грандове.
Интереси: дерматоонкология, диагностика и терапия на кожни тумори и новообразувания, лазертерапия.
през 2015 г. курс за мезотерапия и филъри

Д-р Мариана Атанасова

Специалист Дерматолог

Д-р Мариана Атанасова завършва медицина през 1989 г. и придобива специалност по дерматология и венерология през 1996 г. През 2003г. завършва второ висше образование по Здравен мениджмънт в СА"Д.А.Ценов"-Свищов
Работи 7 години в Клиника по дерматология и венерология -МУ Плевен и 8 години в Онкологичен център-УМБАЛ Плевен,като последната година е Началник отделение. От 2004 г. работи като консултант в МЦ"Свети Пантелеймон"- София. Д-р Атанасова има завършени специализации и интереси в областта на общата дерматология, онкологичната дерматология, дерматохирургията и козметологията.

доц. д-р Кремена Николова

Специалист Дерматолог