Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Кардиология           Специализиран кабинет

доц. д-р Яна Симова

Специалист кардиолог

Образование:
2012 г. Придобита специалност "Кардиология"
2002 г. Медицински университет, гр. София"
Професионален опит:
От 2014 г. Завеждащ Научен отдел и консултант – Кардиолог към МБАЛ "Доверие"
От 2014 г. Доцент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница
От 2011 г. Главен асистент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница
2009 г. - 2011 г. Асистент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница
2006 г. - 2009 г. Редовен Докторант към Кардиологична клиника, МБАЛ “Александровска”
2002 г. - 2004 г. Лекар – ординатор в Университетска Болница Лозенец, клиника по кардиология
Научни публикации:
150 публикации:
- 40 в международни списания
- 110 в български списания
- 61 орални презентации или постери в международни конгреси
- 40 орални презентации или постери в български конгреси с международно участие
Издадени три монографии
Повече от 200 цитирания на научните публикации

Членство в съсловни организации и научни дружества:
Българско кардиологично дружество
Европейско кардиологично дружество
Европейска асоциация по Сърдечносъдово Изобразяване
Международна асоциация за научни изследвания в кардиологията
Българска асоциация по ултразвук в медицината
Съюз на учените в България
Квалификационни курсове:
Сертификация за базално и експертно ниво Ехокардиография
09/2013 Обучение за неинвазивно определяне на коронарния резерв - Department of Medical Translational Sciences, University of Naples Federico II, Naples, Italy
11/2009 Специализация по Кардиология към база УБ Александровска
03/2006 Участие в обменна програма в Кардиологично отделение на Niguarda Ca’ Granda, Milan, Italy
10/2005 Обучение по Кардиология - Niguarda Hospital, Milan, Italy
11/2004 специализация по Вътрешни болести към база УБ Александровска
03/2003 – 10/2004 Специализация по Вътрешни болести към база УБ Лозенец
Други:
Участие в експертни и работни групи:
Представител за България на Клуб 35 към Европейската асоциация по Ехокардиография
Участник в Организационния комитет на Клуб 35 към Европейска асоциация по Сърдечносъдово Изобразяване
Участник в Организационния комитет на Комисия по Образованието към Европейска асоциация по Сърдечносъдово Изобразяване
Работна група по Електронна кардиология към Европейското кардиологично дружество
Работна група по Спешна кардиология към Европейското кардиологично дружество
Работна група по Миокардна функция към Европейското кардиологично дружество
Участие в 13 научни проекта (7 с международно участие)
Участие в редакционни колегии на списания:
Главен редактор на списание Кардио Д
Редактор на списание European Cardiology Review
Редактор на списание МД
Гост-редактор на Journal of Diabetes Research
Клинични проучвания:
Участие като Ко-Изследовател 6 клинични проучвания фаза ІІІ и 1 клинично проучване фаза ІІ; Главен Изследовател в 2 клинични проучвания фаза ІІІ
Научни интереси:
Кардиология; ехокардиография; съдов ултразвук; скрининг за аневризма на коремна аорта; синкоп; тест с наклон на тялото; кръвоток-медиирана вазодилатация; холтер мониториране; електрокардиографски анализ; телемониториране; артериална ригидност

Д-р София Георгиева

Специалист кардиолог


Д-р Виолета Павлова

Специалист кардиолог

Завършва медицина през 1974 г. в МА София.
Специалност вътрешни болести придобива през1983г. и през 1991г. – втора специалност по кардиология и ревматология. Работила по разпределение в болницата на гр.Тетевен.От 1982г. започва работа в Националната кардиологична болница, като след 2002г. продължава в частния сектор, където е и в момента.

Доц. Николай Димитров

Специалист Kардиолог


Д-р Димитър Деянов

Специалист кардиолог


Д-р Искра Байрактарова

Специалист кардиолог


д-р Марияна Георгиева

Специалист кардиолог


д-р Васил Начев

Специалист


д-р Златка Първанова

Специалист Кардиолог