Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Вътрешни болести

д-р Иван Комитов

Специалист Вътрешни болести

Роден 1966 г.
Завършва медицина през 1992 г. в Медицински университет гр. София
1979 – 1984 – МГ „ Акад.С.П.Корольов” – Благоевград
1973 – 1979 - ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Плоски, общ.Сандански
от март 2013 – консултант в МЦ Св. Пантелеймон
от август 2012 до февруари 2013 – НЦТХ – лекар-ординатор,експедиция
от март 2012 до 28 февруари 2013 – МЦ Лора, лекар - терапевт неотложно звено
април 2009 – август 2012 СТМ „Токуда”, лекар, служба трудова медицина
март 2007 -март 2009 - Лондон – Дом за възрастни Maple court, senior care assistent
ноември 2006 - януари 2007 – Дом за възрастни „Капина”, Княжево, София, лекар
Януари 2006 – август 2006 – ОПЛ, с.Струмяни, общ. Струмяни, лекар, GP
Юли 2000 – декември 2005 – ОПЛ, с. Плоски , общ. Сандански, лекар, GP
Февруари 1998 – юни 2000 – Зав. СЗУ с. Плоски, общ. Сандански, лекар-ординатор
Януари 1993 – януари 1998 – Зав. СЗУ с.Склаве, общ. Сандански, лекар- ординатор

Д-р Димитър Тонев

Специалист Интернист

Завършил медицина във ВМИ – София през 1984 г.
Специалност по Вътрешни болести от 1992 г. През 2012 г. защитена дипломна работа на тема „Проблеми на здравеопазването в малките населени места и начини за решаването им” за присъждане на магистърска степен по здравен мениджмънт.
Започнал работа в като медицински фелдшер по време на държавния лекарски стаж в ЦСМП – София. Работил като участъков терапевт и по-късно като общопрактикуващ лекар в гр. Павел баня, обл. Стара Загора от 1984 г. До 2003 г. След това е работил 2 г. в ЦСМП София –град като интернист и 10 г. в Спешно приемно отделение с легла за диагностично уточняване към УМБАЛ „Александровска”. От есента на 2015 г. работи като интернист към МЦ „Св. Пантелеймон”.
Като лекар има интереси към амбулаторните методи за диагностика и лечение във всички медицински специалности, както и в оказването на спешна и неотложна помощ.

д-р Весела Тренева

Специалист Вътрешни болести


д-р Румен Тодоров

Специалист Вътрешни болести


д-р Десислава Бояджиева

Специалист вътрешни болести