Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Ендокринология

Д-р Людмила Любенова

Специалист Ендокринолог


д-р Галина Кибарова

Специалист Ендокринологи

Образование: Висше медицинско - лекар, завършила
ВМИ- София - 1986 год.-Специализации: От 1991 год до 1994- специализация по Вътрешни болести -във ВМИ гр.София- специалност Вътрешни болести- 1994 год.
Ендокринология и болести на обмяната -1997год

Допълнителна квалификация :
Ултразвукова диагностика на щит. жлеза и повърхностни структури
Ултразвукова диагностика на коремни органи
Членство в мед. организации: Българско дружество по Ендокринология
Българска асоциация по ултразвук в медицината


проф. д-р Филип Куманов

Специалист Ендокринолог


д-р Юлия Андреева Неделчева

Специалист Eндокринолог


д-р Диляна Билянова

Специалист Ендокринология