Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Гастроентерология. Детска гастроентерология и ендоскопски сектор           Специализиран кабинет

Д-р Евгения Пирьова

Специалист гастроентеролог

1991 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия
специалност по „Вътрешни болести”
специалност по „Гастроентерология”
Други специализации: курс по гастроентерология, Холандия
Професионално развитие:
1992 г. - ординатор, Отделение по вътрешни болести, Транспортна болница, София,
1993 г. - асистент, Научен институт по гастроентерология, УБ „Ц.Йоанна”
Преподавателска дейност - студентско обучение, следдипломна квалификация и индивидуални курсове
Тесни практически, научни интереси: патология на панкреаса и черния дроб
Публикации и участия в научни форуми:
• 13 научни публикации в български списания, 2 - в чуждоезични
• Участие във всички национални конгреси по гастроентерология през последните 13 години, в много европейски и международни конференции и конгреси по гастроентерология, онкология, хранене, ехография
Членства:
• Български гастроентерологичен клуб
• Български гастро-хирургичен клуб

Д-р Веселина Бухова

Специалист гастроентеролог


Д-р Иван Цветански

Специалист гастроентеролог


д-р Николай Колев

Специалист гастроентеролог