Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Онкология и профилактика на рака на гърдата

Доц. Манаси Николов

Специалист онколог - мамолог

Вътрешно отделение на ОРБ Благоевград 1991 – до сега Национална Онкологична Болница – гр. София
Научна специализация
1982 – 1988 г. Медицинска акедемия - София
1994 г. Придобита специалност по вътрешни болести.
1996 г. Придобита специалност по онкология
Член на Балканското онкологично дружество Българска национална асоциация по онкология
Българското дружество по химиотерапия
Асоциацията на лекарите работещи в медицинската експертиза
От 2012 г. научна степен доцент

Д-р Мариана Димитрова

Специалист Онколог


Д-р Красимира Енчева

Специалист Мамолог


Д-р Галинка Николова

Специалист Oнкология и профилактика на рака на гърдата


Д-р Здравка Костова

Специалист Мамолог


д-р Евтимия Средкова

Специалист мамолог


д-р Светломира Христова

Специалист мамолог