Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Образна диагностика

д-р Виктория Тасева

Специалист ултразвукова диагностика

ОБРАЗОВАНИЕ :
1974 - 1980 – Медицинска Академия, гр. София
1990г - Придобита специалност по Образна диагностика
1992 - 2004 – Курс по Ултразвукова диагностика в Гастроентерологията в Мед. университет на гр.Тюбинген – Германия , Курс по Доплерова ехография на периферните и абдоминални съдове – Мед. университет, гр. Бордо – Франция, Курс по Ултразвукова диагностика на Спешните състояния в Мед. университет – гр. Адана, Турция. През този период – 26 участия в международни конгреси и конфренции както и 42 научни публикации в наши и чужди списания.
2005 – Специализация по Ултразвукова диагностика – Университет “ Томас Джеферсон “, гр. Филаделфия, САЩ

Д-р Марин Цветков

Специалист ултразвукова диагностикa


д-р Антония Иванова

Специалист ултразвукова диагностика


Д-р Красимира Енчева

Специалист ултразвукова диагностика


Д-р Антоан Ангелов

Специалист ултразвукова диагностика


д-р Елза Гиндянова

Специалист ултразвукова диагностика


д-р Райчо Добриков

Специалист ултразвукова диагностика


д-р Цветан Деливерски

Специалист ултразвукова диагностика