Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Обща хирургия, гръдна, детска, съдова и гнойно - септична хирургия           Специализиран кабинет

д-р Диана Стоянова

Специалист детски хирург


Д-р Йордан Милев

Специалист гнойно-септична хирургия

Образование:
         1991 – 1996 г               ПМГ „Акад.Ив.Гюзелев“ Габрово
1996 – 2002 г               Медицински Университет, София

Трудов стаж:
         03.1998 – 12.2002 г     санитар 0.5 в КГСХ, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
от 12.2002 г                 лекар-ординатор в КГСХ,
МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, София
от 06.2006 г                 н.с. III ст. в КГСХ, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“


д-р Владимир Костов

Специалист гнойно-септична хирургия


Д-р Кирил Сергеев Христов

Специалист хирург

Роден 1965 г. в София , завършил средно образование в 19 ЕСПУ Елин Пелин през 1983 г. , през 1994 г. завършва висше медицинско образование в МА София.
Специалист, консултант обща и гръдно-коремна хирургия в Медицински център "Свети Пантелеймон"
От 1995 до 1996 г. работи в 23ДКЦ , от 1996 и понастоящем работи в УМБАЛСМ ,, Н.И.Пирогов,, до 2011 г. в четвърта хирургична клиника като хирург - ординатор, със специалност обща и коремна хирургия, придобита през 2001 г., а от 2011 г. във втора хирургична клиника.
През 2002 г завършва курс по лапароскопска холецистектомия. През 2010 г. придобива сертификат за интраоперативна ехография. През 2008 г. – сертификат за спешна детска хирургия.
През 2011 г. добива сертификат за лапароскопска хирургия. Същата година провежда и хоспитация в областна болница Грайц с тематика „Съдова хирургия, хирургия на панкреас, ТЕП хемниопластика. Лапароскопска резекция на ляв колон.“
С интереси към лапароскопска хирургия – стомах, жлъчен мехур, тънки и дебели черва, гинекология, отворена хирургия на храносмилателна система.

д-р Красимир Тодоров

Специалист детски хирург


доц. Д-р Георги Григоров

Специалист хирургия, съдова хирургия


д-р Валентин Стоянов

Специалист хирург


доц. д-р Владислав Христов

Специалист хирург


д-р Ерсин Ходжаджиков

Специалист хирург


проф. д-р Данаил Петров

Специалист хирург


д-р Аглайда Айдемирска

Специалист гнойно-септична хирургия


д-р Валентин Цонев

Специалист гнойно-септична хирургия


д-р Даниела Панчовска

Специалист гнойно-септична хирургия