Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Урология

Д-р Даниел Гайдаров

Специалист Уролог

Завършил Медицински Университет – София 2002 година.
През периода 2003 - 2011 година работи, като лекар ординатор в Kлиниката по урология на Университетска Болница“Лозенец“. От 2009 година е с придобита специалност по урология към Медицински Университет - София. През 2012 година е назначен като уролог в Kлиниката по урология на Медицински Университет „д-р Георги Странски“ гр. Плевен и е част от екипа по роботизирана урология на Доц. Генадиев. От 2013 до 2015 години работи като уролог в Първа МБАЛ – София. През периода 2015 – 2017 година е част от екипа по урология в Клиниката по Урология на МБАЛ “Уни Хоспитал“ гр. Панагюрище.
Консултант на МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД от 2006 г. до момента.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ:
Детска урология - внедряване и популяризиране на мининвазивните методи и техники за лечение на урологичните заболавания при деца.
Урология възрастни:
• Ендоскопско и лапароскопско лечение на ДПХ/трансуретрална резекция на простата, лазерна вапоризация и енуклеация, лапароскопска аденомектомия/.
• Ендоскопско и лапароскопско лечение на нефролитиазна болест и нейните усложнения.
• Ендоскопско и лапароскопско лечение на онкологичните заболявания в урологията/ карцином на пикочен мехур, простатна жлеза и карцином на бъбрека/
КУРСОВЕ: ендоскопска урология; интервенционален ултразвук; брахитерапия в урологията; холмиум лазерна енуклеация на простата; роботизирана урология.

д-р Дмитрий Дмитренко

Специалист


доц. д-р Валентин Владимиров дм

Специалист уролог


д-р Габриела Славкова

Специалист детски уролог


Д-р Младен Кайцанов

Специалист Уролог