Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Алергология

д-р Мария Алексиева

Специалист алерголог

Д-р Мария Алексиева е клиницист с над 30 годишен стаж. Завършила е медицина през 1982 год. в Медицинска Академия - гр. София. След завършването започва работа като ординатор във Вътрешно отделение на Работническа болница - гр. Костенец и заема длъжностите завеждащ Вътрешно отделение, заместник главен и главен лекар на болницата. От 1992год. до 1996 год. д-р Алексиева работи като пулмолог в Клиниката по белодробни болести на ЦКБ - МИ- МВР -гр. София, а от 1996 год. до 2011 год. е Началник ПКК по алергология на същата болница. Има придобити специалности по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, клинична алергология и здравен мениджмънт. От 2011год. се занимава с интегративна медицина, практикувайки Шуслерова терапия. Освен Шуслеров терапевт, д-р Алексиева е и лектор в DHU Акaдемия по Шуслерова терапия на Европейското общество по интегративна медицина в България. Притежател е на множество сертификати за проведени курсове и обучения, както и участия в научни форуми в областта на клиничната алергология и белодробните болести у нас, и в чужбина. Има публикации в научни издания по темите алергичен ринит и бронхиална астма. Член е на БЛС, БДА, БДББ, EACCI, ERS, ЕОИМБ.
1. Диагностика и лечение на алергичен ринит - сезонен и целогодишен. Кожно-алергично тестуване (Priсk tests) с френски алергени на фирма Stallergenes
2. Диагностика и лечение на бронхиална астма - KAП (Prick tests) с френски алергени на фирма Stallergenes ; ФИД
3.Диагностика и лечение на хранителна алергия -КАП (Prick tests) с хранителни алергени
4.Диагностика и лечение на контактен дерматит - епикутанни проби (Patch-test) с Европейска епикутанна серия
5. Диагностика и лечение на атопичен дерматит
6. Диагностика и лечение на уртикария и ангиоедеми
7.Диагностика и лечение на лекарствена алергия
8. Диагностика и лечение на алергия към инсекти
9.Предоперативно тестуване с упойки (скарификационни проби - Scratch tests) и противоалергична подготовка на деца и възрастни
10. Кожно - алергично тестуване със стоматологични упойки и противоалергична подготовка за стоматологична интервенция
11. Кожно - алергично тестуване с йод - контрастни вещества и противоалергична подготовка за йод - контрастни изследвания
12. Шуслерова терапия на деца и възрастни

д-р Паола Абаджиева

Специалист детски алерголог