Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Ревматология и артрология

д-р Любомир Маринчев дм

Специалист Ревматолог

Завършил съм гимназия през 1977г.
Висше медицинско образование - София - 1983г.
От 1985 до 1987г. съм работил като терапевт в    районна    болница
гр.Бяла .
През  1987г след     успешно  положен  конкурсен  изпит съм  приет за
асистент    в    Клиника    по Ревматология на    Медицинска    Академия,
София.
През 1992г съм придобил специалност по вътрешни болести , през 1994г
- по ревматология. От 1996г съм главен асистент    в    Клиника    по
Ревматология.
От 1998 до 2002г. съм бил секретар на   Българското Научно Дружество
по Ревматология.                                                                     «             *
От 1990г съм кореспондент на    ЕУЛАР (Европейска Лига* за Борба с
Ревматични Болести) за България.
От Януари 1992г до Април 1992г съм бил на  специализация   в Хюстън
под ръководството на    Проф. д-р Франк Арнет на тема: "HLA-клас II
алели   и   автоантитела   при   български   болни   от      системен   лупус
еритематозус".
Учебна дейност: Преподаване на студенти по медицина и фармация,
общо практикуващи лекари, специализиращи лекари, основен курс по
вътрешни болести, курс "Избрани глави от вътрешните болести".
Публикации: 17, от които 3 в чуждестранни медицински списания