Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Пулмология

Д-р Анна Василева

Специалист пулмолог

Завършила е МУ – гр. София. Специализирала вътрешни болести 1,6 г. в МУ – София. Има две специалности – вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия. Преминала тримесечен курс по анестезиология и реанимация, а също и тримесечни основни курсове по нефрология, вътрешни болести и пневмология. Притежава сертификати за: - многобройни участия в национални симпозиуми, конференции и конгреси в България и чужбина; - сертификати за спирометрия – 3 модула; - удостоверения за здравен мениджмънт, ултразвукова диагностика на коремни органи; - ултразвук в диагностиката на торакални заболявания. Работила в V МБАЛ – гр. София. В СБАЛББ „Св. София” – 14 години професионален опит.
Професионални умения: - извършване на плеврални пункции; - ехография на гръден кош; - ФИД; - взимане на артериален кръвно-газов анализ. Член на дружеството по белодробни болести. Член на дружеството по алергология.

Д-р Ренета Антонова

Специалист пулмолог

1975 г. Медицински Университет, София
1982 г. специалност по пневмология и фтизиатрия
1990 г. специалност по рентгенология
1976-1977 г. клинична ординатура във вътрешно отделение -кардиология, Окръжна болница - Ст. Загора
1977-1981 г. участъков пневмо-фтизиатър в Окръжен туб. диспансер - Ст. Загора
1981-1984 г. участъков пневмо-фтизиатър в I туб.диспансер-гр. София
1984-2008 зав. рентгеново отделение в I ОДПФЗ-БС-ООД-гр. София