Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Психиатрия

д-р Георги Атанасов

Специалист Психиатър

ОБРАЗОВАНИЕ ¨ 1990 г. - Висше, Медицина, Медицинска академия - София
¨ 1980 г. - Средно специално, Електротехника, ОТЕА “С.М. Киров” - София

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ¨ 1994 г. - Психиатрия, Медицинска академия, Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, Катедра Психиатрия, София
¨ 1995 г. - Групова психотерапия, Медицинска академия, Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, Катедра Психиатрия, София
• 1993-2000 г. - Краткосрочна психотерапия, Обучителна програма към Обществото на краткосрочните психотерапевти в България, София
• 1998 г. - ReTeaming (обучителна програма по изграждане, развитие на екипи и оптимизиране работата на организации) с Ben Furman MD, Lic.Psych., Director of International ReTeaming Institute, Helzinki, Finland
• 2000 г. - Фокусирани към решения консултативни подходи, c Anders Claesson Lic.Psych., и Agneta Castenberg Lic.Psych., FKC Mellansjö, Stockholm, Sweden
1996-1998 г. - Тренинг по краткосрочна психотерапия в екип към Фондация “Социален форум”, София
¨ 1997 г. - Европейска конференция по краткосрочна психотерапия “Life in Change”, София
¨ 1997 г. - Насочена към решения краткосрочна психотерапия II, със Steve de Shazer Lic.Psych., Director of Brief Family Therapy Center, Wisconsin, Milwaukee, USA; Gale Miller Ph.D, Marquette University, Wisconsin, USA; Arild Aambo Lic.Psych., Oslo, Norway
• 1996 г. - Философия на постмодерните терапевтични подходи, с Gale Miller (вж по-горе)
• 1995 г. - Заявителят на психотерапията - ориентирани към ресурсите подходи в краткосрочната системна терапия (AGS Модел на консултиране), с Ernst Salamon Lic.Psych., AGS Institute, Stockholm, Sweden; Imelda McCarthy Ph.D., Dublin, Ireland
• 1995 г. - Фокусиране и решения, с Arild Aambo (вж по-горе)
• 1994 г. - Насочена към решения краткосрочна психотерапия I, със Steve de Shazer (вж по-горе)

• 1993 г. - Позитивна психотерапия, с Arno Remmers, Германско дружество по позитивна психотерапия, позитивна фамилна терапия и транскултурална психиатрия
• 1992 г. - Абстинентни състояния, с д-р Ф. Лазаров и д-р Д. Владимиров, Университетска болница “Простор”, София
И др.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ ¨ 2000 г. и понастоящем - Психотерапевт и консултант към Медицински центрове:
ü СЕНТ ТОМА, София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 91
ü СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН, София, ул. “Княз Борис І” № 21
ü ПАНАЦЕЯ, София, ул. “К. Иречек” № 48
ü ПАНСАНУС, София, ул. “Одрин” № 95
ü МЕДСТОМ, София, бул. “Дондуков” № 26-А
ü МЕДЕЛЕК, София, бул. “Мария Луиза” № 191
ü К-ка “Д-р МИХАЙЛОВ”, София, бул. “Македония” № 8
ü САНУС ПРИМА, София, ул. “Св. Георги Софийски” 14-20 № 10
И др.
¨ 2002-2003 г. Супервизор, индивидуален консултант и координатор групи в Консултантски Център към “Център за независим живот”, София, бул. “Христо Ботев” № 36
¨ 1998 г. и понастощем - Консултант по сработване на екипи и оптимизиране работата на организации (ReTeaming консултант) на свободна практика
¨ 1999-2000 г. - Терапевт към Столичен консултативен център по проблемите на наркоманиите
¨ 1998-1999 г. - Терапевт към Национален център по наркомании
¨ 1996-1999 г. - Психотерапевт и ръководител на екип за краткосрочна психотерапия към Фондация “Социален форум”
¨ 1996-1998 г. - Районен психиатър към ХХІІ поликлиника, София
¨ 1996-1997 г. - Психотерапевт към телефон на доверието-БЧК
¨ 1995-1996 г. - Завеждащ отделение към Психиатрична болница Карлуково
¨ 1991-1995 г. - Психиатър към Психиатрична болница Карлуково

ПУБЛИКАЦИИ Г. Атанасов, Т. Младенов, Д. Стаменов - Психотерапия в страната на решенията, София, издателство “Интервю прес”, 2001г.


Доц. д-р Антон Славчев

Специалист психиатър и детски психиатър


д-р Ал Ханак

Специалист Психиатър


д-р Маргарита Пейкова

Специалист Психиатър