Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Болести на очите           Специализиран кабинет

д-р Славена Емилова Стойкова

Специалист Офтамотолог

Образование: 2010г. - Призната специалност по Очни болести
2002 г. - Завършен медицинският факултет на Медицинския университет - София, диплома за висше образование по специалност медицина с правоспособност лекар.
1996 г. - Завършена Немската езикова гимназия ¬– София.

Трудов опит: 2011- настоящ момент: Консултант по очни болести- ДКЦ „Токуда Болница“-София
2010- настоящ момент: Асистент по офталмология към Медицински факултет на Софийския Университет, Очна клиника на УБ „Лозенец”
2008-настоящ момент: Консултант по очни болести на непълен работен ден в МЦ „Св.Пантелеймон”- София
2004-2010: Ординатор в Очно отделение на УБ „Лозенец” - София.a
Опит в клинични проучвания: 2012, м.юни Ко-изследовател в проучване за синдром на сухото око на Can-FiteBioPharma
Чужди езици: Отлично владее английски и немски, добре – руски, слабо- френски език.
Компютърна грамотност: MS Office и Интернет.

д-р Христина Кръстева

Специалист офталмолог


Д-р Евтимия Петрова

Специалист Офтамотолог


д-р Цветомира Цанева

Специалист Офтамотолог


д-р Евелина Маринова

Специалист