Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Ортопедия и травматология(ОТ) и детска ОТ

д-р Станислав Пашов

Специалист

д-р Пашов е завършил медицина в Медицински университет - София през 2000 г. Придобил e специалност "Ортопедия и травматология" през 2008 г.
От 2001 г. започва работа в ЦСМП-София. Специализация в Клиниката по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ " от 2003 г. Член на БОТА. Преминал курс по нови артроскопски техники в Медицинския факултет в Любляна и специализация по раменна хирургия в Болница „Акромион“ в Загреб.

Проф. д-р Панайот Танчев

Специалист Oртопед травматолог

Проф. д-р Панайот Танчев е специалист по ортопедия и травматология с дългогодишен стаж като професор и началник на клиника в Университетската ортопедична болница – Горна баня.
Завършва Софийския медицински факултет през 1973 год. През периода 1973-1977 год. работи като ординатор в Ортопедично-травматологичното отделение на Първостепенната окръжна болница “Хр. Ботев” – гр. Враца.
През 1977 год. Д-р Панайот Танчев се явява на конкурс за редовна докторантура, който спечелва и продължава специализацията си в Университетската ортопедична клиника – гр. Лайпциг, Германия (1977-1980). На 26 юни 1980 год. защитава успешно дисертация на тема “Оперативна синовектомия на колянната става при ревматоиден артрит” и получава академичната степен “Doctor medicinae” от Сената на Лайпцигския университет. Има специалност по ортопедия и травматология (1980). От 1 септември 1980 год. започва работа в Университетската ортопедична болница – Горна баня, където преминава цялата академична йерархия от асистент до редовен професор (2006).
Специализирал е многократно в Германия (1983, 1985, 1987, 1991), Франция (1992), Швейцария (1993), САЩ (1994 и 1998) в различни профили – обща ортопедия, ендопротезиране, гръбначна хирургия, ревмохирургия, лечението на деформациите на гръдния кош, на дископатии и др.
Главен редактор (1997-2001) на списание “Ортопедия и травматология”, член на редакционния съвет на престижните международни списания “European Spine Journal” и “Spine”.
Има богат преподавателски опит в специалността ортопедия и травматология.

Проф. д-р Панайот Танчев има 270 научни труда: 90 научни статии в българската научна периодика и в реномирани чуждестранни списания с импакт фактор(Spine, European Spine Journal, International Orthopaedics, JBJS-Br.Volume, Zeitschrift fuer Orthopaedie, Orthop. Praxis, etc.), участие с 115 доклада в научни конгреси, конференции и симпозиуми, от които 37 в чужбинa, 1 патент, 5 изобретения и 23 рационализации, признати от Патентното ведомство на Република България, автор и съавтор е на 7 монографии.
Проф. д-р Панайот Танчев е член на Българската ортопедично-травматологична асоциация (БОТА), Съюза на учените в България, Международното дружество по ортопедия и травматология (SICOT),член-кореспондент на Германското дружество по ортопедия и ортопедична хирургия (DGOOC),Член на Европейското дружество за гръбначна хирургия (SSE),член на Европейското дружество за ортопедични изследвания (EORS), член на Ню-Йоркската академия на науките, член на Изпълнителнитерния комитет на Експертната група за гръбначния стълб на Юго-източна Европа (SEG)
Владее много добре английски и немски език.


Д-р Румен Антонов

Специалист Ортопед

Образование: 1969 - 1975 г: Медицински Университет, София

Трудов стаж:
ординатор в хирургично отделение,
Окръжна Болница - Ст.Загора
клиничен ординатор в Клиника по Ортопедия и
Травматология, Окръжна Болница - Ст.Загора
ординатор в IV Травматологична Клиника,
МБАЛСМ "Н.И.Пирогов" , София
нх. II ст в КГСХ, МБАЛСМ "Н.И.Пирогов", София
началник отделение по костно-ставни инфекции,
КГСХ, МБАЛСМ "Н.И.Пирогов", София
н.с. I ст в КГСХ МБАЛСМ "Н.И.Пирогов", София

Квалификация:лекар, магистър по медицина специалност по ортопедия и травматология специализация в Университетска клиника по Ортопедия и Травматология, Варшава, Полша


д-р Николай Цонев

Специалист Oртопед


д-р Евгени Нешев

Специалист Ортопед


д-р Здравко Дренчев

Специалист Детски Ортопед


д-р Мария Плоскова

Специалист Детски ортопед


Д-р Ели Иванова

Специалист Детски ортопед


д-р Николай Драганов

Специалист Детски ортопед


д-р Григор Сиришнишки

Специалист Ортопед


д-р Илия Колев

Специалист Ортопед