Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Акушерство и гинекология           Специализиран кабинет

д-р Мариана Цанкова

Специалист Aкушер - гинеколог


д-р Виктория Благоева

Специалист Aкушер - гинеколог

ООбразование:
ССУ Чавдар 1982
Медицинска Академия - София, 1984 - 1990
Акушерство и генекология - 1997
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
Професионален опит:
1991 – 2000 СБАЛАГ”Майчин дом”
Юни 1998 – Ноември 1998 – ВМА
2000 ДМЦ “Св.Пантелеймон”ООД
2000-2002 I-ва Частна АГ Клиника “Райна Княгиня”
2004 ПСАГБАЛ „Света София”
2004 МЦ по РМ и ОИВ „София”
Допълнителна квалификация:
Мамология -1992
Ултразвукова Диагностика - 1995
Колпоскопия – 1998
Хистероскопия – 2000
Член на Европейската Асоциация по човешка репродукция и ембриология от 2000

д-р Емил Гърчев

Специалист Aкушер - гинеколог

Завършва медицина през 1985 г., в Медицинска академия - София.
През 1991 г. придобива специалност акушерство и гинекология. От същата година работи в „Майчин дом”, София.
Допълнително специализира в Рим в областта на технологиите свързани със стволови клетки, а също така и оперативна гинекология в Париж.

д-р Йорданка Делчева

Специалист Aкушер - гинеколог

Специалист, консултант акушерство и гинекология в Медицински център" Свети Пантелеймон" от 2009 година.
Завършва медицина през 2002 година в Медицински университет гр.Стара Загора
Специалност акушерство и гинекология 2009 година в Университетска болница "Майчин дом "гр. София
Извършва профилактика и лечение на гинекологични заболявания, наблюдение на бременност, колпоскопия, ехографии.
Здравен мениджмънт в Медицински университет гр.София 2008 година.
Колпоскопия и деструктивно лечение на маточната шийка- 2009 година.
Ехографска диагностика-2009 година.

Д-р Ива Кирилова

Специалист Aкушер - гинеколог


д-р Елена Пирнарева

Специалист Aкушер - гинеколог


Д-р Стоян Борисов

Специалист Aкушер - гинеколог


д-р Ирена Шикова

Специалист Акушерство и гинекология


д-р Весела Маркова

Специалист Гинекология


д-р Якуб Офан

Специалист Гинекология


Д-р Гълъбица Велева

Специалист Aкушер - гинеколог