Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Лекарски екип

доц. д-р Валентин Владимиров дм

Специалист уролог


д-р Елена Стоянова

Специалист ЕМГ диагностика

 1.Завършено средно образование -1969 г.
2.Завършено висше образование- Медицина – Медицински универсистет гр София 1976
3.Призната специалност –“физикална медицина и рехабилитация” -1983 г
>Проведени курсове , специализаций :

-Електродиагностика  и електростимулаций-б-ца  “Царица Йоанна” -1984г.
-Електромиография –индивидуално обучение 6месеца – институт по Ортопедия
-Електромиография –индивидуално обучение и-т Пирогов-1995г – 3 м.;1999-3 м.
-Клинична електромиография –курс за специализация –Б-ца “Царица Йоанна” -2006г
Клинична елекртомиография –курс за специализация  -б-ца “Царица Йоанна” 2008г


д-р Стефан Константинов

Специалист Акушерство и гинекология


Доц. д-р Данаила Аврамова

Специалист Хематология

Образование: медицина - Медицински университет - гр. София,завършено 1960г.;
признати специалности:
вътрешни болести от 19б7г, хематология от 1973г
Доцент, консултант хематолог в Медицински център "Свети Пантелеймон"

>Научна степен - кандидат на медицинските науки научно звание - доцент от 1982 г. Работила като участъков лекар, ординатор ОРБ гр. Ботевград,
Завеждащ клиника по хематология, зам.директор и директор на НЦХТ до пенсионирането си през 2000г.
Има над 120 научни публикации вкл. раздели в учебни помагала. Не е прекъсвала професионалната си дейност.
В НОЦ - София по хематология, участва като експерт с рецензии в ИАЛ,