Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Лекарски екип

доц. д-р Кремена Николова

Специалист Дерматолог


д-р Станислав Пашов

Специалист

д-р Пашов е завършил медицина в Медицински университет - София през 2000 г. Придобил e специалност "Ортопедия и травматология" през 2008 г.
>От 2001 г. започва работа в ЦСМП-София. Специализация в Клиниката по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ " от 2003 г. Член на БОТА. Преминал курс по нови артроскопски техники в Медицинския факултет в Любляна и специализация по раменна хирургия в Болница „Акромион“ в Загреб.

д-р Паола Абаджиева

Специалист детски алерголог


проф. д-р Филип Куманов

Специалист Ендокринолог