Всичко за здравето !
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.

Лекарски екип

д-р Виктория Благоева

Специалист Aкушер - гинеколог

ООбразование:
ССУ Чавдар 1982
Медицинска Академия - София, 1984 - 1990
Акушерство и генекология - 1997
Специалист, консултант Aкушер - гинеколог в Медицински център "Свети Пантелеймон"
>Професионален опит:
1991 – 2000 СБАЛАГ”Майчин дом”
Юни 1998 – Ноември 1998 – ВМА
2000 ДМЦ “Св.Пантелеймон”ООД
2000-2002 I-ва Частна АГ Клиника “Райна Княгиня”
2004 ПСАГБАЛ „Света София”
2004 МЦ по РМ и ОИВ „София”
Допълнителна квалификация:
Мамология -1992
Ултразвукова Диагностика - 1995
Колпоскопия – 1998
Хистероскопия – 2000
Член на Европейската Асоциация по човешка репродукция и ембриология от 2000

д-р Славена Емилова Стойкова

Специалист Офтамотолог

Образование: 2010г. - Призната специалност по Очни болести
2002 г. - Завършен медицинският факултет на Медицинския университет - София, диплома за висше образование по специалност медицина с правоспособност лекар.
1996 г. - Завършена Немската езикова гимназия ¬– София.


>Трудов опит: 2011- настоящ момент: Консултант по очни болести- ДКЦ „Токуда Болница“-София
2010- настоящ момент: Асистент по офталмология към Медицински факултет на Софийския Университет, Очна клиника на УБ „Лозенец”
2008-настоящ момент: Консултант по очни болести на непълен работен ден в МЦ „Св.Пантелеймон”- София
2004-2010: Ординатор в Очно отделение на УБ „Лозенец” - София.a
Опит в клинични проучвания: 2012, м.юни Ко-изследовател в проучване за синдром на сухото око на Can-FiteBioPharma
Чужди езици: Отлично владее английски и немски, добре – руски, слабо- френски език.
Компютърна грамотност: MS Office и Интернет.

доц. д-р Яна Симова

Специалист кардиолог

Образование:
2012 г. Придобита специалност "Кардиология"
2002 г. Медицински университет, гр. София"
>Професионален опит:
От 2014 г. Завеждащ Научен отдел и консултант – Кардиолог към МБАЛ "Доверие"
От 2014 г. Доцент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница
От 2011 г. Главен асистент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница
2009 г. - 2011 г. Асистент в Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Специализирана болница за лечение на сърдечно-съдовите заболявания – Национална Кардиологична Болница
2006 г. - 2009 г. Редовен Докторант към Кардиологична клиника, МБАЛ “Александровска”
2002 г. - 2004 г. Лекар – ординатор в Университетска Болница Лозенец, клиника по кардиология
Научни публикации:
150 публикации:
- 40 в международни списания
- 110 в български списания
- 61 орални презентации или постери в международни конгреси
- 40 орални презентации или постери в български конгреси с международно участие
Издадени три монографии
Повече от 200 цитирания на научните публикации

Членство в съсловни организации и научни дружества:
Българско кардиологично дружество
Европейско кардиологично дружество
Европейска асоциация по Сърдечносъдово Изобразяване
Международна асоциация за научни изследвания в кардиологията
Българска асоциация по ултразвук в медицината
Съюз на учените в България
Квалификационни курсове:
Сертификация за базално и експертно ниво Ехокардиография
09/2013 Обучение за неинвазивно определяне на коронарния резерв - Department of Medical Translational Sciences, University of Naples Federico II, Naples, Italy
11/2009 Специализация по Кардиология към база УБ Александровска
03/2006 Участие в обменна програма в Кардиологично отделение на Niguarda Ca’ Granda, Milan, Italy
10/2005 Обучение по Кардиология - Niguarda Hospital, Milan, Italy
11/2004 специализация по Вътрешни болести към база УБ Александровска
03/2003 – 10/2004 Специализация по Вътрешни болести към база УБ Лозенец
Други:
Участие в експертни и работни групи:
Представител за България на Клуб 35 към Европейската асоциация по Ехокардиография
Участник в Организационния комитет на Клуб 35 към Европейска асоциация по Сърдечносъдово Изобразяване
Участник в Организационния комитет на Комисия по Образованието към Европейска асоциация по Сърдечносъдово Изобразяване
Работна група по Електронна кардиология към Европейското кардиологично дружество
Работна група по Спешна кардиология към Европейското кардиологично дружество
Работна група по Миокардна функция към Европейското кардиологично дружество
Участие в 13 научни проекта (7 с международно участие)
Участие в редакционни колегии на списания:
Главен редактор на списание Кардио Д
Редактор на списание European Cardiology Review
Редактор на списание МД
Гост-редактор на Journal of Diabetes Research
Клинични проучвания:
Участие като Ко-Изследовател 6 клинични проучвания фаза ІІІ и 1 клинично проучване фаза ІІ; Главен Изследовател в 2 клинични проучвания фаза ІІІ
Научни интереси:
Кардиология; ехокардиография; съдов ултразвук; скрининг за аневризма на коремна аорта; синкоп; тест с наклон на тялото; кръвоток-медиирана вазодилатация; холтер мониториране; електрокардиографски анализ; телемониториране; артериална ригидност

д-р Йорданка Делчева

Специалист Aкушер - гинеколог

Специалист, консултант акушерство и гинекология в Медицински център" Свети Пантелеймон" от 2009 година.
Завършва медицина през 2002 година в Медицински университет гр.Стара Загора
Специалност акушерство и гинекология 2009 година в Университетска болница "Майчин дом "гр. София
Извършва профилактика и лечение на гинекологични заболявания, наблюдение на бременност, колпоскопия, ехографии.
>Здравен мениджмънт в Медицински университет гр.София 2008 година.
Колпоскопия и деструктивно лечение на маточната шийка- 2009 година.
Ехографска диагностика-2009 година.