Всичко за здравето !

Неврологичен кабинет

Обслужва се от висококвалифицирани невролози и разполага с най-съвременното оборудване за извършване на доплерова сонография в областта на неврологията и експресна лабораторна диагностика при спешни неврологични състояния.

Нов изцяло компютъризиран доплер за екстракраниална сонография на мозъчните съдове на фирмата DWL Германия, създала първия изцяло дигитален доплер в света даващ възможност за прецизна диагностика на кръвоносните съдове на главата.