Всичко за здравето !

Ендоскопски сектор

Eхография (вкл. с цветен доплер), горни и долни ендоскопски изследвания с възможност за вземане на биопсии и отстраняване на полипи (всички инструментални методи за диагностика, включващи ултразвуково изследване на коремните органи с цветен доплер, както и ендоскопски манипулации се извършват с видеосистеми, позволяващи визуализация за пациента и видеозапис на провежданите манипулации), възможност за обща анестезия по време на извършваните манипулации.

ЕНДОСКОПСКИЯТ СЕКТОР ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ

Разполага с нова видеосистема от най-ново поколение и най-висок клас за долна и горна ендоскопия с възможност за пълен обем оперативна ендоскопия на фирмата PENTAX (Япония).

В ЕНДОСКОПСКИЯ СЕКТОР се извършват пълен набор изследвания на храносмилателната система.

ЕНДОСКОПИЯТА е важен фактор в ранното откриване и ПРОФИЛАКТИКА на РАКОВИ заболявания.

Секторът дава възможност за широк обем БЕЗКРЪВНИ оперативни намеси. Те се извършват с АРГОН ПЛАЗМЕН КОАГУЛАТОР, който осигурява бързо и безкръвно отстраняване на БОЛЕСТНИТЕ ПРОЦЕСИ.

След подобна интервенция пациентите НЕ ГУБЯТ своята трудоспособност и нямат ограничителен режим, възстановителния период е кратък и без усложнения.

За по-голям КОМФОРТ НА ПАЦИЕНТА изследванията и оперативната дейност се извършват в присъствието на aнестезиологичен екип.

Ехографски кабинет – нов ултразвуков апарат с цветен доплер на фирмата Medisson, както и нов ултразвуков остеоденситометър от най-ново поколение на фирмата OsteoSys за изследване на костната плътност.