Всичко за здравето !

Хирургичeн кабинет

Извършват се всички видове амбулаторни операции и манипулации в областта на общата хирургия, гнойносептичната хирургия, ортопедията и травматологията, урологията и гинекологията (с краткотрайна венозна или местна анестезия).

Използват се високотехнологични материали при лечение на трудно заздравяващи рани. Извършва се диагностика чрез вземане на биопсия от меки тъкани и кости. Кабинетът е оборудван с най-съвременни и удобни за работата на лекаря помощни материали и инструменти.

ХИРУРГИЧНИЯТ КАБИНЕТ РАЗПОЛАГА С:

- електрическа операционна маса

- пациентен монитор на фирмата OMRON (Япония)

- автоклав с цифрово управление и принтер за извършване на стерелизация на операционни материали и инструментариум снабден с опаковъчна машина за пакетиране, чрез което се постига ефекта на еднократната употреба на нструментариума

- нова видеосистема от най-ново поколение и най-висок клас за долна и горна ендоскопия с възможност за пълен обем оперативна ендоскопия на фирмата PENTAX (Япония)

- изцяло подменен инструментариум и помощни средства при извършване на амбулаторни интервенции.