Всичко за здравето !

АГ Кабинет

Извършва ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията (вкл. с цветен доплер, с възможност за визуализация пред пациента и видеозапис на манипулациите), фетална морфология, диагностика и проследяване на нормална и патологична бременност, мониториране на детски сърдечни тонове (вкл. за близнаци), диагностика на гинекологични новообразувания, вземане на гинекологични материали за биопсия (вкл. с обща анестезия), видеоколпоскопия с възможност за визуализация пред пациента и видеозапис на манипулациите, диатермокоагулация и др. редки манипулации.

АГ кабинет – изцяло оборудван с:

- Най-нов модел ултразвуков цифров апарат на фирмата MEDISSON модел SX6, с визуализация на изследването на LCD монитор пред пациента с възможност на запис на извършваното изследване

- Най-нов модел оптичен колпоскоп с вградена дигитална видеокамера на фирмата Liesgang и с възможност за визуализация на изследването пред пациента на LCD монитор

- Нов автоматичен електрически гинекологичен стол, създаващ комфорт за пациентката

- Нов електронож, даващ възможност за щадящо тъканите извършване на манипулациите

- Нов монитор за детски сърдечни тонове, даващ възможност за синхронно измерване при близнаци.