Всичко за здравето !

Кабинет за заболявания на ушите, носа и гърлото (УНГ)

Кабинетът за заболявания на ушите, носа и гърлото (УНГ) се консултира от едни от най-висококвалифицираните специалисти в тази област за страната, владеещи всички инструментални методи за диагностика, манипулации, аудиометрия и доболнично лечение на най-честите и по-редки болести на ушите, носа и гърлото.

УНГ КАБИНЕТ Е ИЗЦЯЛО ОБОРУДВАН С НАЙ-МОДЕРНАТА АПАРАТУРА.

УНГ юнит, даващ възможност за всички видове амбулаторни манипулации в тази специалност, OPTOMIC операционен микроскоп (Испания) с дигитална камера, даваща възможност за визуализация включително пред пациента на работата на лекаря и съхранение на видеоматериала от извършените процедури, AMPLIVOX аудиометри от най-ново поколение (Дания) за прецизно изследване на слуха.