Всичко за здравето !

Пълното доболнично обслужване е организирано чрез:

КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ- пълна гама функционална диагностика в кардиологията - ЕКГ, доплерова ехокардиография, велоергонометрия с една от най-модерните и удобни за пациента и лекаря системи, холтерни системи за проследяване на кръвно налягане и ЕКГ. Експресна лабораторна диагностика при болестите на сърцето.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ- ехография /вкл. с цветен доплер/, горни и долни ендоскопски изследвания с възможност за вземане на биопсии и отстраняване на полипи /всички манипулации се извършват с видеосистеми, позволяващи визуализация за пациента и видеозапис на провежданите манипулации/, възможност за обща анестезия по време на извършваните манипулации.

ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ- ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията /вкл. с цветен доплер, с възможност за визуализация пред пациента и видеозапис на манипулациите/, фетална морфология, диагностика и проследяване на нормална и патологична бременност, мониториране на детски сърдечни тонове /вкл. за близнаци/, диагностика на гинекологични новообразувания, вземане на гинекологични материали за биопсия /вкл. с обща анестезия/, видеоколпоскопия с възможност за визуализация пред пациента и видеозапис на манипулациите, диатермокоагулация и др. редки манипулации.

УНГ КАБИНЕТ- диагностичен и операционен микроскоп с дигитална видеокамера, позволяващ визуализация пред пациента и видеозапис на издвършваните диагностични и лечебни манипулации, аудиометрия диагностика и доболнично лечение на най-честите и по-редки болести на ушите, носа и гърлото.

ОЧЕН КАБИНЕТ – пълна гама диагностични манипулации за преден и заден очен сегмент, определяне на зрителната острота с всички най-съвременни методи в комбинация и поотделно, визуализация и видеозапис на извършваните манипулации с дигитална видеокамера и биомикроскоп от най-ново поколение. Кабинетът е оборудван с най-съвременна апаратура в областта на офталмологията и разполага с уникални диагностични възможности за проследяване на болни с Глаукома.

НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ– обслужва се от висококвалифицирани невролози и разполага с най-съвременното оборудване за извършване на доплерова сонография в областта на неврологията и експресна лабораторна диагностика при спешни неврологични състояния.

ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ– извършват се всички видове амбулаторни операции и манипулации в областта на общата хирургия, гнойносептичната хирургия, ортопедията и травматологията, урологията и гинекологията /с краткотрайна венозна или местна анестезия/. Използват се високотехнологични материали при лечение на трудно заздравяващи рани. Извършва се диагностика чрез вземане на биопсия от меки тъкани и кости. Кабинетът е оборудван с най-съвременни и удобни за работата на лекаря помощни материали и инструменти.

ДЕТСКИ КАБИНЕТ– обслужва се от висококвалифицирани невролози и разполага с най-съвременното оборудване за извършване на доплерова сонография в областта на неврологията и експресна лабораторна диагностика при спешни неврологични състояния.

KОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ– извършват се всички видове ултразвукови изследвания /вкл. с цветен доплер/ на коремни органи, млечни жлези, простата, тестиси, венозна и артериална кръвоносна система, меки тъкани, стави, щитовидна жлеза, бременност и гинекологични заболявания. Лабораторна и апаратна диагностика на костната плътност /Остеоденситометрия/, консултативни и терапевтични прегледи в областите: ендокринология, пулмология, нефрология, хематология, физиотерапия. Извършват се специализирани манипулации като венозни вливания, кататеризация на пикучен мехур, превръзки и др.

ПРОФИЛАКТИЧНИ ДЕЙНОСТИ– целогодишно се провеждат организирани профилактични медицински прегледи и изследвания /вкл. по месторабота/ в обем и по вид съгласуван с нуждаещите се. Спазват се всички изисквания на законодателството в областта на безопасност при работа, като профилактичните пакети задължително се съобразяват с изискванията на нормативната уредба. Най-често профилактичните комплекси включват преглет от интернист, ЕКГ, очен лекар, ултразвуково изследване на коремни органи, преглед при гинеколог с вземане на материал за цитонамазка, преглед при мамолог, остеоденситометрия, преглед при уролог, изследване на простатно специфичен антиген, изследване на холестерол кръвна захар и кръвна картина. Могат да се добавят и профилактични прегледи при невролог, УНГ с аудиограма, ортопед, дерматолог, фиброгастроскопия, ректоскопия и др. Изготвят се при нужда медицински свидетелства при започване на работа, за сключване на граждански брак, за нуждите на застраховането, за управление на МПС и здравни книжки за работещите в хранително вкусовата промишленост и в заведенията за обществено хранене.