Всичко за здравето !

За връзка с нас:

 гр. София - 1000, Ал. Стамболийски" №15

Работно време на медицинският център:

    понеделник – петък: 8.00–20.30 ч;

    събота и неделя: 8.00–20.00 ч;


Уважаеми пациенти,
Моля да имате предвид, че НОЩНОТО ОБСЛУЖВАНЕ се отнася САМО за корпоративни клиенти на медицинския център, които го имат включено по договор.

  0700 17 012    office@medicinabg.com

Съществуващият в момента МЦ:

- успешно премина през 2008 г. процедура по акредитация в Министерство на здравеопазването и получи отлична оценка

- разшири заеманата до момента площ

- изцяло наново бе изградена комуникационната и информационни системи на МЦ, като беше преобурудван с нова цифрова телефонна централа и бе увеличен броя на комуникационните линии. Очакванията ни са, че тези промени ще доведат до подобрение в качеството на административното обслужване на нашите пациенти.

През 2008 г. беше осъществена сериозна по мащаб инвестиционна програма.

От 2009 г. всички неспешни прегледи ще бъдат планувани както досега чрез предварителна заявка, но по предварително зададен график на лекарите и специалностите.

За нас
За нас
За нас
За нас