Всичко за здравето !
Дейността на Медицински център “Св. Пантелеймон” включва:
диагностика, доболнично лечение, рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето.
Медицински Център “Св. Пантелеймон” ползва услугите на над 150 лекари, между които 40 хабилитирани специалисти и национални консултанти, в областите:
акушерство и гинекология, обща хирургия, гръдна хирургия, мамология, гнойно-септична хирургия, съдова хирургия, урология, ортопедия и травматология, пластична хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, кардиология, пулмология и фтизиятрия, ендокринология и обменни болести, хематология, хемостазеология, ревматология, нефрология, алергология, гастроентерология, неврология, психиатрия, дерматология, ото-рино-ларингология, офталмология педиатрия, детска хирургия и други.
Медицинският център “Св. Пантелеймон” предлага логистична подкрепа и посредничество при необходимост от достъп до специализирани болници, специфични профилирани лабораторни изследвания, както и рядко прилагани диагностични методики.

Пълното доболнично обслужване е организирано чрез:
Центърът разполага с възможност за консултации от дежурен лекар с широкопрофилна специалност и педиатър. При нужда и по преценка на лекаря могат да бъдат организирани и извършени специализирани консултации и изследвания. Центърът разполага със следните специализирани кабинети и дейности. Специализирани кабинети »»
Договорно обслужване на семейства и фирми
Сключват се договори за предплатени здравни услуги и определени по вид обем и цена доболнични услуги по смисъла на чл. 82 от ЗЗДЗО. Предлагат се чрез гъвкави схеми за плащане пакети от доболнични здравни услуги, за което бихте могли да поискате нашите конкретни предложения.

Статии

Д-р Диана Стоянова

Специалист по обща и детска хирургия.
Стипендиант на Американския Колеж на Хирурзите.

Природата е заложила в човешкото тяло един перфектен механизъм за поддържането ни в състояние на здраве! Този механизъм включва нашите собствени стволови клетки!Активирането му води до осъществяване на процесите на регенерация по най-добрия възможен начин! Как да задействате тези оздравителни процеси,как да накарате вашите собствени стволови клетки да работят за вас,без трансплантация,по един напълно естествен път, как да си помогнете при инфаркт,инсулт,хипертония,остри и хронични възпалителни процеси,нарушения в имунитета,паркинсон,диабет,множествена склероза и много други... Запознайте се с едно революционно научно откритие!

Ефекти на Кламат - личен опит
Всеки има своята история. Това е моята. Тя касае здравето.
Искам да Ви разкажа за пътя до едно епохално откритие и за резултати, които промениха както моя, така и живота на много други хора, резултати, които ще променят и света на медицината!


Д-р Елмира Павлова д.м

Дерматолог

Новости в терапията на меланома малигнум на кожата
Малигненият меланом е потенциално тежка злокачествена неоплазия на кожата.Води началото си от пигметните клетки – меланоцити и се развива в резултат на неконтролирания растеж на патологично променените меланомни клетки. В повече от 95% от случаите е локализиран върху кожата, а в 5% възниква в областта на окото и лигавиците (носна кухина,влагалище, уста и др).


На 2 Октомври 2015 г. Медицински център "Св. Пантелеймон" бе сертифициран от Интернешънал Сертификейшънс по системата за управление на качеството ISO 9001:2008.
Обхват на регистрацията: Физикална, апаратна, морфологична, образна, лабораторна диагностика, доболнични консултации, предписане на лечение, насочване към болници, рехабилитация, наблюдение на бременни, наблюдение на хронично болни, профилактика, поставяне на ваксини, експертиза и издаване документи, амбулаторни операции.

На 21.12.2013 г. „Амбулатория за специализирана медицинска извънболнична помощ - медицински център Св. Пантелеймон” ЕООД сключи договор с Министерство на икономиката и енергетиката за изпълнението на проект „Виртуална клиника” с номер BG161PO003-1.1.07-0115 по схема BG051PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по приоритетна ос 1 от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.


В Център за обучение и практикуване на хомеопатия ще намерите високо квалифицирана медицинска помощ – хомеопатична и педиатрична. Центърът е също така единствен оторизиран за България представител на Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) за обучение по Клинична Хомеопатия.